Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.


Omega watch is not only superior replica omega performance, excellent quality, but also rolex replica the use of stainless steel material, slow down the replica watches corrosion, to a certain extent, delayed its swiss replica watches service life.

Lidmaatschap

Als je lid bent van TTV TIOS '51 ben je dat gedurende het gehele verenigingsjaar. Dit jaar loopt af op 31 mei. Nieuwe leden zijn lid vanaf aanmelding tot en met 31 mei. Na afloop van het verenigingsjaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf of door het bestuur kan slechts geschieden per het einde van het verenigingsjaar. Hierbij dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.