Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.


Omega watch is not only superior replica omega performance, excellent quality, but also rolex replica the use of stainless steel material, slow down the replica watches corrosion, to a certain extent, delayed its swiss replica watches service life.

Geschiedenis TIOS'51

De huidige naam van de vereniging is van vrij recente datum en is eigenlijk al de derde naam die de vereniging draagt. In de eerste zestien jaar van het bestaan is de club namelijk door het leven gegaan als Rooms Katholieke Goirkese Tafeltennisvereniging. Deze naam was een uitvloeisel van het feit dat het initiatief tot het oprichten van de vereniging is uitgegaan van een aantal dames uit een congregatie van parochie 't Goirke.

In 1967 werd de vereniging door omstandigheden gedwongen het Goirke te verlaten. Vanwege het loslaten van de band met 't Goirke werd besloten de naam van de vereniging te veranderen. Gekozen werd destijds voor TIOS '67. Rond die tijd heeft het voortbestaan van de vereniging aan een zijden draadje gehangen, hetgeen vooral samenhing met een sterke daling van het ledenaantal. In de jaren daarna kwam daarin echter geleidelijk verbetering en bij het veertigjarige bestaan in 1991 was TIOS weer een bloeiende vereniging (met ongeveer 120 leden).

Het zojuist genoemde jubileum kwam voor buitenstaanders als een verrassing. Onbekend met de voorgeschiedenis vroeg men zich af hoe een vereniging die -op de naam afgaande- in 1967 was opgericht, reeds in 1991 zijn 40-jarige bestaan kon vieren. Teneinde dit soort vragen bij volgende jubilea te voorkomen, hebben we in 1994 besloten om TIOS '67 te veranderen in TIOS '51. Aldus kan nu ook uit de naam van de vereniging worden afgeleid dat we in 1951 zijn opgericht en dus op dit moment al meer dan 60 jaar bestaan.

TIOS ’51 heeft in de loop van zijn bestaan een aantal keren een nieuwe accommodatie in gebruik genomen. Hieronder volgt in vogelvlucht een overzicht.

1951 – 1965 De R.K. Goirkese Tafeltennisvereniging sloeg zijn eerste balletje in een lokaal gelegen aan de Kapelstraat in Tilburg. Het pand was eigendom van de parochie het Goirke en stond onder beheer van de parochiële gebouwencommissie. De vereniging gebruikte de zaal 3 avonden per week en betaalde daarvoor op jaarbasis fl. 370 (€ 168) aan huur.
1965 – 1967 Vanwege mankementen aan de zaal in de Kapelstraat werd men gedwongen te verhuizen naar de gymzaal van de Mariaschool aan de Goirkestraat. Deze accommodatie was echter erg verouderd en daardoor ook niet erg best. Men nam van de school 2 kachels over om de koude wintermaanden nog enigszins redelijk door te komen.
1967 – 1968 Mede vanwege het feit dat de gemeente de gymzaal nodig had voor schoolruimte moest de vereniging in 1967 ’t Goirke verlaten en kwam terecht in zaal Soekmekaar aan de Generaal Kockstraat. De naam werd veranderd in TIOS ’67. Vanwege een huurverhoging met 100 % moest men een jaar later al weer op zoek naar een nieuwe accommodatie.
1968 – 1983 Dat werd uiteindelijk Cafézaal Jerusalem aan de Casper Houbenstraat. Hier moest men voor elke speelavond de tafels en stoelen uit de zaal opruimen, de tafeltennistafels van het toneel de zaal in sjouwen en opstellen en de lampen ophangen. Na afloop van de speelavond diende het ritueel in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd. Desondanks speelde men er vele jaren met veel plezier en was het een tegenvaller toen bleek dat de kastelein om gezondheidsredenen zijn zaak moest sluiten.
1983 – 1986 Na ontelbare pogingen om iets anders te vinden kon het toenmalige bestuur in 1983 de hand leggen op de bovenverdieping van een voormalige textielfabriek aan de Kuiperstraat. Met veel mankracht, veel enthousiasme en beperkte financiële middelen slaagde men er in van de sobere ruimte een royaal ingerichte zaal te maken die weldra bekend staat als de mooiste van Tilburg. Al snel sloeg het noodlot toe. Bij een van de grootste branden die Tilburg ooit heeft gekend ging onze accommodatie in 1986 in vlammen op.
1986 – 2009 Na opnieuw vele pogingen om iets anders te vinden, werd uiteindelijk een bovenverdieping gevonden in opnieuw een oude textielfabriek, gelegen aan de Hart van Brabantlaan. Ook hier was weer een omvangrijke verbouwing noodzakelijk. In amper 6 maanden tijd toveren bereidwillige TIOS ‘51-leden een onooglijke ruimte om in een schitterende speelzaal. Helaas raakte deze zaal door de ontwikkelingen rond de stationszone in verval en dienden we wederom op zoek te gaan naar een nieuwe accommodatie.
1 februari 2009 Na een klein jaar bouwtijd konden we onze nieuwe hal aan de Bladelstraat in de Reeshof betrekken. Voor het eerst een accommodatie die ons eigendom is. Daardoor zijn we verlost van ontwikkelingen die ons in het verleden vele keren noopten een andere accommodatie te zoeken.